КОНКУРС за най-добра снимка с тема „До прозореца“ на ВЕКА България ЕООД

Здравейте приятели и ценители на хубавите, снимки, прозорци и домашния уют. Имаме удоволствието да обявим нашия пролетен фото конкурс за най-добра ваша снимка с тема „До прозореца“.

Достатъчно е да публикувате Ваша снимка с тема „До прозореца“, като коментар на този пост и може да играете за нашите награди.

Кой може да участва в конкурса?

Всички, които са харесали https://www.facebook.com/veka.bg/

Как може да участвате в конкурса?

Публикувайте ваша снимка и кратък описателен текст към нея (до 150 символа) като „коментар“ на този пост Фейсбук страницата на ВЕКА България https://www.facebook.com/veka.bg/.
 

Наградите?

Награди – спортна раница,  ще получат трима от участниците, чиито снимки съберат най-много харесвания във Фейсбук страницата на Века България ЕООД  https://www.facebook.com/veka.bg/

Освен това жури от „ВЕКА България“ ЕООД ще даде още една награда комплект за професионална поддръжка на PVC дограма.

Кога може да участвате в конкурса?

Конкурсът  започва на 21.04. 2020 г. от момената на обявяването му във Фейсбук профила на ВЕКА България ЕООД  https://www.facebook.com/veka.bg/ Конкурсът приключва на 20.06 2020 г. в 24.00 часа.

Какво може да изобразява вашата снимка?

Снимката трябва да отговаря на темата на пролетното издание на конкурса „До прозореца“. Кадърът може да е заснет отвътре или отвън. В кадъра трябва да се вижда прозорец. На снимката могат да присъстват хора, предмети и животни.

Покажете ни вашата креативност и успех на всички участници!

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА КОНКУРСА С ТЕМА „ ДО ПРОЗОРЕЦА“.

  1. Участие в Конкурса могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които изпратят своя авторска снимка и приемат Общите условия и Правилата за участие на конкурса.
  2. Конкурсът продължава от обявяването му на 21.04.2020 г.  до 21.06.2020 г. 24.00 ч.
  3. Организатор на конкурса е Века България ЕООД
  4. Наградите се предоставят от Века България ЕООД на спечелилите участници.
  5. Платформа, в която се реализира конкурса,  е Фейсбук профилът на ВЕКА България https://www.facebook.com/veka.bg/.

6. За участие в Конкурса е необходимо участниците:

6.1. Да посетят Фейсбук профила на Века България  https://www.facebook.com/veka.bg/ и да се запознае с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ , публикувани на интернет страницата на ВЕКА България ЕООД. За целта при обявяване на конкурса във Фейсбук профила на ВЕКА България  https://www.facebook.com/veka.bg/ е публикуван линк към тях.

Щом участник се е включил в конкурса със своя снимка, спазвайки правилата се приема, че се  е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ , публикувани на интернет страницата на ВЕКА България ЕООД.

6.2. Да публикуват своя снимка с кратък придружаващ текст (до 150 символа),  кореспондираща с темата на пролетнния ни конкурс „До прозореца“ под формата на коментар на този пост. Всеки участник може да се включи в надпреварата с до 3 (три) броя свои снимки и да играе за награда.

6.3. Наградите – три спортни раници и един  комплект за професионална поддръжка и почистване на ПВЦ  дограма, се предоставят от организатора на конкурса ВЕКА България ЕООД

6.4. За победители на публиката се считат авторите на трите  снимки,   събрали най-много харесвания под своята публикация във Фейсбук профила на ВЕКА България  https://www.facebook.com/veka.bg/ по времето на конкурса. Те ще получат спортни раници.

За победител на журито се счита авторът на снимката, избрана от ВЕКА България. Той ще получи като награда комплекта за професионално почистване и поддръжка на ПВЦ дограма.

7. Съдържание на изображенията, участващи в конкурса

7.1. Снимката трябва да отговаря на темата на пролетното издание на конкурса „До прозореца“
7.2. Кадърът може да е заснет отвътре или отвън. В Кадъра трябва да се вижда прозорец. Няма изискване прозорецът да е изработен от профили за прозорци ВЕКА. Може да е от дърво, метал, пластмаса или др; може да е стар или нов.

7.3. На снимката могат да присъстват хора, предмети и животни. Ако на снимката присъстват хора се приема от организатора на конкурса, че те (хората заснети в кадъра) са дали съгласието си да бъдат снимани и техните изображения могат да бъдат публикувани и използвани за целите на играта и впоследствие с рекламна цел от ВЕКА България.

7.4. Не се приемат за участие снимки с нецензурно съдържание, представящи насилие и други противоречащи на правилата на Фейсбук. Кадри и коментари с подобно съдържание ще бъдат изтрити, а участника дисквалифициран.
 

8. Обявяване на печелившия участник

Печелившите участници от Конкурса ще бъдат обявени до 7 дни от края на провеждане на Конкурса на Фейсбук профила на ВЕКА България ЕООД  https://www.facebook.com/veka.bg/  а също така и на https://www.veka.bg/.  Новина за четирите награди от настоящия конкурс може да бъде публикувана и в различни онлайн медии.

След публикацията за обявяване на  спечелилите наградите  в конкурса и известяването им под формата на съобщение те трябва да изпратят на имейл idimitrov@veka.com спечелилата награда снимка на висока резолюция (300 DPI). На същия имейл или чрез Фейсбук съобщение те трябва да изпратят до организатора на конкурса телефон за връзка, трите имена и адрес за получаване на наградите чрез куриерска фирма.

Ако спечелилият участник не отговори и не се свърже с Организатора в рамките на 15 (петнадесет) дни след изпращане на известяващо съобщение от Организатора, губи правото да получи своята награда.

9. Организаторът поема транспортните разходи за изпращане на наградите на територията на Република България

10. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници

11. Приемането на настоящите ПРАВИЛА е задължително условие за участие в Конкурса и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

12. Печеливш участник в Конкурса не може да бъде лице, което е съдружник или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Конкурса. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Конкурса преустановява участието на такова лице до oпровергаването на несъвместимостта от страна на участника.

.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Конкурса , от друга страна, както и условията за участие в него.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

2.1. “Конкурсът” се провежда в рамките на Фейсбук профила на Века България ЕООД https://www.facebook.com/veka.bg/

2.2. “Участник” e всяко физическо лице, което посети и хареса Фейсбук профила на Века България ЕООД https://www.facebook.com/veka.bg/ , с което декларира, че приема общите условия и правилата на Конкурса и се регистрира успешно за участие в него, съгласно Правилата, описани по-горе.

2.3. С включването си в Конкурса участникът декларира съгласие по чл. 4, ал. 1,т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с Конкурса. Участникът се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора на играта за целите на Конкурса до 5 години след неговото приключване.

2.4. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в Конкурса на трети страни.

Чл. 3. Политика на организатора Века България ЕООД във връзка с използване на личните данни:

3.1. Администраторът на личните данни на участниците в Конкурса е Организаторът.

3.2. Лични данни, предоставени на Организатора от избрани победители в Конкурса ще бъдат обработени за изпълнение на целите Конкурса.

3.3. Личните данни също могат да бъдат обработвани, тъй като това е необходимо за попълване законни цели на администратора на данни.

3.4. Личните данни, които могат да бъдат обработвани във връзка с Конкурса, са:

• име, презиме и фамилия ( само на наградените във връзка с изпращане на наградите);

• местоживеене, пощенски адрес ( само в случаите на изпращане и получаване на предметните награди);

• Бисквитки- за всички участници;

• Име на потребителски профил във Facebook.com- за всички участници .

3.5. Личните данни на участниците ще бъдат обработвани от Организатора, като същевременно се спазват принципите, изложени в съответните разпоредби.

3.6. Организаторът води записи на участниците в конкурса.

3.7. Обработката на лични данни ще включва само лични данни, необходими за провеждане на конкурса и изпращане на награди.  Всеки участник, като се представя в конкурса, се съгласява с обработването на лични данни за целта и обхвата, посочен по-горе. Победителите в конкурса ще предоставят на Организатора адрес, на който желаят да им бъде изпратена предметната награда. За целта ще бъдат известени  чрез формата на лично съобщение във фейсбук страницата си.  Информацията ще бъде достъпна и на уебсайта на Организатора https://www.veka.bg/.

3.8. Организаторът не носи отговорност за смяна на местата за пребиваване или промяна на адреса за кореспонденция, предоставен от участника, както също и за промени в други данни, предотвратяващи правилното му уведомяване и изпращането на награда.

3.9. Лицата, които контролират правилния ход на състезанието и връчването на награди са Организаторът Века България ЕООД https://www.facebook.com/veka.bg/  и лицата, отговорно назначени от Организатора.

Чл. 4. С публикуването под формата на коментар на авторска снимка  и текст на Фейсбук профила на Века България ЕООД  https://www.facebook.com/veka.bg/  участникът автоматично дава своето съгласие с правилата и общите условия на Конкурса.

Чл. 5. Уреждане на авторски права.

Авторът на всяка наградена снимка, с получаването на наградата, предоставя на основателя неизключителен лиценз за снимката за следните области на използване:

5.1. производство чрез печатни, репрографски, магнитни записи и цифрова техника;

5.2. пускане на пазара, заем или отдаване под наем на оригинал или копия;

5.3. публично изпълнение, изложба, показване, възпроизвеждане, излъчване и препродаване, както и предоставяне на произведението достъпно за обществеността по такъв начин, че всеки да може да има достъп до него на мястото и часа по свой избор;

5.4. влизане в компютърната памет;

5.5. въведение в Интернет.

Чл.6. Организаторът определя Правилата на Конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията му, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в него, ако същият не спазва установените правила.

Чл.7. Участникът се индивидуализира в Конкурса посредством снимката, която използва за участие в него.

Чл. 8. Участието в Конкурса е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Чл. 9. Правилата за участие в Конкурса са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 10. Оспорването на резултатите от Конкурса, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

Чл. 11. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на спечелилите участници и тяхната награда от Конкурса. Обявяването на участниците, спечелили награди, се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете им имена. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Конкурса, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на конкурса. Организаторът, също така, се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в конкурса и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

Чл. 12. Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.

Чл. 13. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

Чл. 14. Конкурсът може да бъде прекратен само в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Конкурса. От момента на обявяването на прекратяването на Конкурса на интернет страницата https://www.facebook.com/veka.bg/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

Чл. 15. С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват да спазват неговите Правила.

Чл. 16. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

Чл. 17. С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват да спазват тези Официални правила. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата и на Фейсбук профила на „ВЕКА  България“ ЕООД https://www.facebook.com/veka.bg/  и   www/veka.bg и действат през целия период на Конкурса.