Всеобхватни изпитания на звуковата бариера от VЕКА

Темата звукоизолация играе все по-важна роля в строителното проектиране. При този процес се отчита взаимодействието на различни компоненти, затова профилните системи  не трябва да се разглеждат отделно от пълнежа им.

За да се постигне възможно най-богат спектър от изпитания, VЕКА предварително обмени опит с водещи производители на стъкла и плоскости. Наборът от стъклопакети включва такива с ниски коефиценти на топлопреминаване, повишена шумозащита и стандартни, предлагани масово на пазара. За да се повиши представителността на получените резултати, изпитанията се извършвант не само според немските норми, но и според изискванията на различни пазари и очаквания за бъдещо развитие в тази област.

За четири седмици на изпитания съвместно с Института по прозоречна техника в Розенхайм (ift Rosenheim) бяха проведени над 200 отделни теста, съответно оценени експертно и сертифицирани системите Softline 82 и 76, VEKAMOTION 82 и VEKAMOTION 82 Maxv . Оценка получи въздействието на фактори като наличието на кутия за щори, различни уплътнения, добавени части и проветрители. Приложената методология на изпитания позволява да се определи таблично на база стойността на шумозащита на използвания стъклопакет и стойността на комбинацията стъклопакет – профил.

Въпреки това улеснение проектите за шумозащита са все по-трудоемки. Затова  VЕКА предоставя на клиентите си дигитален инструмент за определяне на щумоизолацията, интегриран в софтуера за проектиране на прозорци WinDoPlan. Това позволява да се отчете влиянието на различните стъкла и други конструктивни параметри,  като напр. елемент с летящ делител или праг. Нещо повече – инструментът дава възможност да се оцени прозореца в реална ситуация, включително монтажната фуга и прилежащия строителен елемент, отговаряйки по този начин на въпроса за цялостната стойност на щумозащита на външната стена.  VEKA предоставя на клиентите си подробна.документация за оценка на шумоизолацията на профилните системи.

Инструментът за определяне на щумозащитата към софтуера за проектиране WinDoPlan дава дигитално допълнителна помощ