Алгоритъм за изчисляване на температурата на повърхности

Всички производители на прозорци познават този проблем – през лятото се увеличават рекламациите, свързани с изкривени и деформирани рамки или запъващи крила. Причина за това е главно прекомерното загряване на повърхността на рамките. За съжаление досега нямаше надеждни данни по въпроса. За осветляването му  VЕКА разработи инструмент за експертна оценка, който дава точни данни за […]